: : 306 6882064 .
MeridaNinety-Six HFS 1000-D (2009)
53172 .
53172 .

CubeTonopah SL (2009)

:
56626 .
, (MTB) / , Hard tail ( ), 28", : , : , : , 10.9