: : 7 89227 .
MeridaMatts TFS XC 100-V (2009)
15300 .
15300 .

AuthorA 6600 (2008)

:
60762 .
, , Rigid (), 27", : , : , : , 8.35