: : 25 654412 .
Kuwahara Bravo 2 (2008)
14715 .
14715 .

StevensX 4 (2009)

:
25866 .
, (MTB) / , Hard tail ( ), 28", : , : , : , 12.6